Trainingen kinderdagopvang

In de eerste jaren van een kinderleven wordt de basis voor de gezondheid voor de rest van zijn of haar leven gelegd. Gezonde voeding is hier een heel belangrijke factor in. Maar wat is die gezonde kindervoeding precies? Wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? En hoe kun je deze kennis praktisch doorvertalen in een voedingsbeleid?

 De eerste twee jaar zijn een sensitieve periode. Eetgewoontes die dan zijn aangeleerd beklijven het langst. Niet alleen ouders hebben hier invloed op, maar ook kinderdagverblijven spelen een grote rol bij het aanleren van gezond eetgedrag.

 Ik help kinderdagverblijven bij het analyseren en aanscherpen van hun voedingsbeleid én bij kennisoverdracht over voeding en eetgedrag. Ik geef workshops en trainingen op locatie. Samen werken we aan een missie om alle kinderen die gezonde basis mee te geven! 

Presentatie ouderavond

Met plezier kom ik spreken op een ouderavond. Als kinderdagverblijf kun je voor ouders extra waarde toevoegen door kennis te delen over voor hun relevante ontwerpen zoals voeding. Presentaties die ik eerder heb gegeven aan ouders: Gezonde voeding voor kinderen waar we het o.a. hebben over etiketten lezen en verborgen suikers en  Van lust ik niet naar proef ik wel waarin ik ouders help om een eind te maken aan kieskeurig eetgedrag. Uiteraard is er altijd tijd voor persoonlijke vragen.

Workshops en trainingen

Ik verzorg in overleg workshops en trainingen voor pedagogisch medewerkers. Workshops die ik eerder gegeven heb: De basis van gezonde eetgewoontes over de pedagogiek achter eetgedrag. Hoe kunnen we kinderen helpen bij het leren eten en hoe ga je om met kieskeurig eetgedrag? Andere trainingen: Gezonde voeding voor kinderen en De eerste 1000 dagen. Ik denk graag mee over onderwerpen die voor jouw kinderdagverblijf relevant zijn. Uiteraard is er tijd voor persoonlijke casussen. 

Analyse voedingsbeleid

Soms kun je met een paar kleine aanpassingen een maaltijd al zo veel gezonder maken! Ik kan een analyse maken van het huidige voedingsbeleid. Ik denk mee met de menu’s en boodschappen. Ik geef advies over wat een opgroeiend kinderlijf vooral nodig heeft en welke producten hierbij passen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie aan de schoolleiding, directie, leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers. Ook kan ik meedenken en advies geven over traktatiebeleid.

Eerdere samenwerkingen met kinderdagverblijven